Fire Karl Rove Slogan Contest

Photo by PNW Production on Pexels.com

Moveon.org har i disse dager en fantastisk morsom kunkuranse som jeg syntes at alle burde ta en titt på. De virker som om det er ikke bare Europeere som hater denne mannen. Vi får håpe at deres jobb ender med at denne akren forsvinner ut av all politikk i all evighet.

http://www.actionforum.com/forum/index.html?forum_id=271

Konservative, relgion og terror

Det er gledlig når ferien atter er over at flere gode mennesker har kommer på banen. I disse terror tider er viktig at frykten ikke for lov til å ta overhånd for å innføre alle slags mulig idotiske lover. Jeg vil derfor anbefalle alle

http://www.dagbladet.no/nyheter/2005/07/31/438804.html

Høyre har virkelig noe å lære av sin tidligere statsminister Willoch. Selv om jeg er uenig med ham på en rekke felt savner jeg han i politikken. Slike personer skulle amn hatt flere av. I Høyre er det ingen av dem igjen.

http://www.nrk.no/nyheter/innenriks/4932156.html

Demokratene om seg selv

Photo by Angela Roma on Pexels.com
Demokratene om….
~
Den artige gjengen i demokratene slutter aldri å more seg med tullet sitt. derfor viser jeg her enda et utklipp om de glde herrer.

Jo mindre parti, desto større selvbilde.

«Demokratene kan bli det største partiet på Stortinget etter valget. Da har vi fått med de fleste av hjemmesitterne. Demokratene er jo hjemmesitternes eget parti. Hvem skal da bli den neste statsministeren? Kanskje det blir Vidar Kleppe?»

– Tredjekandidat i Rogaland, Emmanuel Valand til Stavanger Aftenblad

…demokrati

I et vanlig demokrati er rettssikkerhet, talefrihet, pressefrihet og religionsfrihet viktig. Demokratene har sin helt private versjon

«Muslimer som lever iblant oss må stilles til ansvar! De må enten forlate islam eller bli tvunget til å forlate ikke-muslimske land. Islam ER terrorisme. Islam MÅ bli forbudt!»

– Fylkesleder i Nordland, Amund Garfors på fylkeslagets nettsider 10.07.05″Vi må ikke tolerere denne ideologien av hat, forkledd som religion. Den må ødelegges på samme måte som Hitlers nazisme ble ødelagt, og dens tilhengere skal sparkes ut fra vestlige land.»

– Fylkesleder i Nordland, Amund Garfors på fylkeslagets nettsider 10.07.05

«Vi kan ikke vinne over islamsk terrorisme så lenge vi ikke gjør ende på dets ideologi. Islam må rives ned, eller så vil flere liv gå tapt, flere kroppsdeler vil fly gjennom lufta, og mer uskyldig blod vil strømme i gatene.»

– Fylkesleder i Nordland, Amund Garfors på fylkeslagets nettsider 10.07.05

» Stem for Norge og nordmenn, ikke utvanning av et etnisk sikkert Norge. Eksemplene er mange, vi trenger ikke flere eksempler eller snyltere.»

– Bystyrerepresentant Kenneth Rasmussen i Bergensavisen

«Muslimfri sone!»

– Demokratenes lokallag i Hurum på sin nettside

«Får å si det rett ut, vi frykter en muslimsk dominans. Reel frykt er vel ikke synonymt med rasisme? Vi har over lengre tid prøvet å diskutere slike problemer i lokale aviser, og i politiske organer (kommunestyret) Det lar seg ikke gjøre. Da skrikes det rasisme. Innlegg blir fjernet eller sensurert. Slike saker er derfor tvunget i på lukkete passordbelagte sider hos fks. demokratene i Hurum.»

– Demokratenes lokallag i Hurum forklarer hvorfor de ikke vil ha muslimer på besøk på sine nettsider

«Vi er et demokratisk parti. Mener de i Hurum at de vil ha en muslimfri sone, støtter jeg det. Vi er ekte demokrater.»

– Partileder Vidar Kleppe til Drammens Tidende 30.06.05 etter at lokallaget i Hurum erklærte sine nettsider som «muslimfri sone»08.08.03

Heimevernet

«Når vi tenker på den muslimske invasjonen er det vanvittig å legge ned Forsvaret. Vi har ikke engang Heimevernet, sier Garfors. Han mener Koranen oppfordrer muslimer til å trekke sverd når de blir mange nok.»

– Så du skal sette inn Heimevernet mot muslimer?

«Selvfølgelig, hvis de begynner å trøble. Det er galskap at vi har trukket inn HV-folkenes våpen. De må på plass igjen,» sier Garfors. Han er mest bekymret for situasjonen i Oslo og på Østlandet.

«- Du skulle nesten tro at du var kommet til Afrika når du kommer til Oslo i dag, sier han.»
– Fylkesleder i Nordland, Amund Garfors til Aftenposten 25.05.05

«Jeg mener det SNAREST må en endring til i lovverket som åpner for omfattende repatrieringer av ikke-vestlige innvandrere, først og fremst muslimer, og at Religions-friheten for muslimer må innskrenkes»

– Partiaktivist Hege Søfteland i Agderavisen.com 30.05.05

…andre organisasjoner
Mens de fleste i Norge har klart å ta avstand fra ekstreme grupper og organisasjoner, sliter Demokratene med det samme.

«Frihetspartiet (I Østerrike red anm.) er et demokratisk parti, som har stor fremgang ved valgene, og jeg støtter dem, selv om jeg ikke liker at Haider har hatt møter med «gamle» WAFFEN SS-folk. Dette mener jeg imidlertid ikke er noen grunn til ikke å støtte partiet.»

– Partiaktivist Hege Søfteland i Agderavisen.com 01.06.2005

«Hva er det galt med Fedrelandspartiet og Folkebevegelsen mot Innvandring?»
– Partileder Vidar Kleppe i radiodebatt 13.05.05

…lov og rett
I en retsstat stilles man for retten og dømmes for sine forbrytelser. Straffen skal være human og i samsvar med menneskerettighetene. Demokratene har sin egen versjon.

«Det er ingen andre måter å håndtere slike terrorister på enn å drepe dem. Disse menneskene har drept tusenvis av uskyldige israelere. Derfor har jeg skrevet et gratulasjonsbrev til Sharon hvor jeg gir uttrykk for tilfredshet ved den linjen han kjører overfor terroristene»

– Stortingsrepresentant Jan Simonsen i Aftenposten 27.06.05

«Dette er et tragisk eksempel på at forhold knyttet til innvandring er ute av kontroll. Nå er vi nødt til å begynne å overvåke asylsøkerne elektronisk. Vi trenger å vite hvor de er til enhver tid»

– Partileder Vidar Kleppe i Bergensavisen 06.08.04

…velferdsstaten
I en velferdsstat tar man vare på dem som ikke kan ta vare på seg selv og på dem som er ofre for andres forbrytelser. Hos Demokratene er problemet hvordan man skal få dem snarest ut av landet.

«Norge er selvforsynt med bde prostituerte og med mafia. Demokratene vil derfor sende utenlandske prostituerte og bakmenn ut av landet.»

– Fra artikkel på Demokratenes nettsider

Tikkende bomber

«Nå er det på tide å lytte til oss. FrP har sviktet totalt på dette området, og nå er det kun DEMOKRATENE som står alene om å ha en troverdig og tøff innvandrings og kriminalpolitikk! «Tikkende bomber» skal vi ikke ha i dette landet. Enten skal de ut, eller så skal de bures inne. Her er det ingen plass for kompromiss! Det er på tide landet får politikere som vil rydde opp i galskapen.

– Fylkesleder i Nordland, Amund Garfors 20.05.05

…politiske motstandere
Selv i en opphetet valgkamp er det vanlig å ha en viss respekt for motstanderne. Hos Demokratene tar man ikke den slags smålige hensyn.

» Dette senteret (Antirasistisk senter – red anm.) driver med sjikane av nordmenn som er kritiske til innvandringen, og dette får de statsstøtte til. Det er en skam!»

– Partiaktivist Hege Søfteland i Agderavisen.com 31.05.05

«det er åpenbart at på de ovenfor nevnte, sentrale områder er det Demokratene, Kystpartiet og Kristent Samlingsparti som i størst grad skiller seg fra nazismen mens øvrige norske partier har mer eller mindre til felles med nazistene.»

– Partikasserer Christen Krogvig på Demokratenes nettside 31.05.05

…likestilling og sånt
Mens resten av verden er opptatt av likeverd mellom kvinner og menn, og de fleste også av likeverd uavhengig av seksuell legning, er dette noe man ikke tar så tungt hos enkelte i Demokratene.
Beina i kors

«Jeg tror vi hadde redusert kvinnevolden hvis kvinner ikke var så kjappe med å legge beina i kors når mannen kommer hjem fra jobb. Det tror jeg ville redusert prostitusjonen også»

«De andre snakker om vold i hjemmet. Jeg forteller noe om løsningen. Menn slår ikke fordi de har lyst. Det er en grunn til at de slår.»

«I min generasjon sto maten ferdig på bordet da vi kom hjem. Nå er det stress. Ektefeller kommer stresset hjem, og kvinner har ikke tid eller lyst. Det ene ordet tar det andre. Så skjer ting.»

«La meg si det slik, både om hjemmevold og prostitusjon: Får du mat hjemme, blir du fornøyd. Da trenger du heller ikke gå så ofte til andre for å få mat. Noen må tørre å snakke løsninger. Dette er løsningen på en del av kvinnevolden»

– Bystyrerepresentant Tore E. Olsen i Kristiansand bystyre 25.05.05

Europride, ingen spøk

«Men, man kan ikke uten videre godkjenne en slik påtrengende demonstrasjon av avvikende seksuell livsførsel. Avvikende fordi heteroseksuelt tross alt er det naturlige, og som får slekt til å følge slekters gang. Hvis alle var homoseksuelle ville menneskehetens dager være svært så talte. Vær så mye homo du vil, men ikke plag andre til å hylle ditt avvik. Og da denne godkjente politisk korrekte paraden avikles midt på dagen i Oslos hovedstad, ja så har man dessverre glemt at familier med barn også burde kunne gå fritt i Oslos gater, uten at barn skal behøve å presses til å se en livsførsel som tross alt ikke hører det daglige til i den prakt det her fremføres.»

– Bjørn Skagen, styremedlem i Demokratene i Vestfold om Europride på lokalpartiets nettside.

…fremtidens Norge
Andre partier forsøker å tegne et lyst bilde av Fremtiden. Hos demokratene er det dommedagsprofetiene som råder.

«Forrige gang islam var på frammarsj i Europa, da tok det nærmere 700 år å
nedkjempe dem – og gjenvinne Europa som et kristent kontinent. Skal islam
igjen erobre Vest-Europa?»

– Fylkesleder i Nordland, Amund Garfors 08.05.05

«I dag føder muslimske kvinner langt flere barn enn kristne kvinner (og kvinner tilhørende andre religioner) over hele verden, og ved migrasjon vil de over tid overta kristne nasjoners territorier.»

– partikasserer Christen Krogvig i Agderavisen.com 29.05.05

«Masseinnvandring til vestlige land vil i verste fall medføre at europeere blir i mindretall i eget land. Våre liberale verdier, blant annet respekten for menneskerettigheter og vår kristne kulturarv, er truet dersom vi aksepterer en muslimsk masseinnvandring til Norge.»

– Fra partiprogrammet

…annerledes troende
At enhver er salig i sin tro er nok så. Hos demokratene slår man seg imidlertid ikke til ro med den slags.

«Ja, de såg ikke akkurat ut som Vikinger disse to. Minte mer om halvbrødrene til bin Laden, der dette merkelige skue inntok kyllingslakteriet med blafrende kjoler. Trodde først at dette var folk som var ansatt av næringsmiddeltilsynet, men fort ble jeg klar over at det var helt andre ting de var ute for å kontrollere. Her skulle det nemlig sjekkes om Allah fikk sin bønn hver gang hodet ble kuttet. Ikke nok med det, men kyllingen måtte dø på muslimsk vis, uten både bedøvelse eller noe form for human avlivelse. Her skal nemlig våre slakteriansatte bli beriket og opplært i seigpining mens blodet spruter, trolig etter tillatelse fra våre servile myndigheter.»

– Fylkesleder i Nordland, Amund Garfors 25.05.05

«Den som vil forstå Midtøsten-konflikten bør sette seg inn i muslimenes tankegang. Islam lærer at alt som engang har vært erobret av muslimene forblir islamsk til evig tid. Dette er også noe norske myndigheter og politikere bør ta lærdom av i disse innvandringstider!

– Fylkesleder i Nordland, Amund Garfors 22.06.05

«Norge er for nordmenn, ikke en fristat for snyltere og kriminelle individer med formål å tjene lettjente penger.»

– Bystyrerepresentant Kenneth Rasmussen i Bergensavisen 08.08.03

…innvandringspolitikk
Demokratene er aller mest mot innvandring i hele Norge, bare så det er klart!

· Asylsøkere skal oppholde seg i egne lukkede leirer inntil søknadene er ferdigbehandlet.

· Ordningen med å gi asylsøkere opphold på humanitært grunnlag oppheves.

· Asylsøkere som går i kirkeasyl, skal straks pågripes og sendes ut av landet.

· Flyktninger som reiser på ferie til de landene de har flyktet fra, skal utvises fra Norge.

· Personer som får opphold som flyktninger, skriver under en erklæring på at de vil følge norske lover, og at de forplikter seg til å reise tilbake til sine hjemland dersom det blir mulig i løpet av 12 år etter at oppholdstillatelsen blir innvilget

Demokratene og valgkamp

Photo by Erik Mclean on Pexels.com

Siste tids terrorhandlinger gjør at folk ytterst til høyre nå har fått blod på tann. Jeg tok i går og prøvde å koble meg opp på siden demokratene.no istendenfor fant jeg tar den anti-rasistiske blekka monitor. De hadde laget en meget god valgkampguide som absolutt er verdt å titte på.
Demokratene har nå vist seg å bli et samlingspunkt for alt mulig høyre radikalt søppel. Jeg vil derfor her presentere et utklipp fra monitor som viser hva slags søppel vi egentlig har med å gjøre.

Ekstremister flokker seg rundt Kleppe

~
Den tidligere lederen av Folkebevegelsen Mot Innvandring, Bjørn Voldnes, stiller som annenkandidat på Demokratenes liste i Møre og Romsdal. Voldnes som tidligere har stilt til valg for Fedrelandspartiet føyer seg inn i en lang rekke høyreekstremister som har funnet ly under Vidar Kleppes vinger.
På valglisten for Møre og Romsdal har Voldnes fått selskap av en annen gammel traver i innvandrerfiendtlige organisasjoner, 86 år gamle Bjørn Brandt fra Hareid. Brandt har tidligere stilt til valg for Fedrelandspartiet og har i likhet med Voldnes også vært aktiv i Folkebevegelsen mot Innvandring.
I Sogn og Fjordane toppes Demokratenes liste av Bjarne Betten, som i partiregisteret fortsatt står oppført som nestleder i Fedrelandspartiet. Betten stiller også til valg på Demokratenes liste i Hedmark, sammen med blant annet J-diva, eller Gry Jannicke Jarlum som har uttalt at hun vil ha større vekt på strengere straffer og utenomjordiske eksistenser. På Sogn og Fjordane-listen får Betten selskap av en annen gammel kandiddat for Fedrelandspartiet, Magnar Bakke.
I Nordland toppes Demokratenes liste av Amund Garfors, som tidligere har stilt til valg for forløperen til Jack Erik Kjuus gamle parti Hvit Valgallianse, Stopp Innvandringen. Garfors sitter også i Demokratenes hovedstyre.
I Telemark har Anders Sjørholt, som også er fylkeslagets nestleder, fått syvendeplassen på Demokratenes valgliste og har dermed også, etter flere toppplasseringer på Fedrelandspartiets lister i Telemark, byttet parti.
I Akershus har Kystpartiets tidligere nestleder, Frank Kaleb Jansen, fått førsteplassen, etter at han forlot Kystpartiet i forbindelse med noe internt bråk. På annenplass etter Jansen kommer Tom Granerud som i likhet med mange andre av Kleppes folk kommer fra Fedrelandspartiet. I 1999 var Granerud med å etablere et lokallag av FMI på Østlandet og satt i styret for lokallaget sammen med flere kjente nazister som Jon Christian Gulbrandsen, den tidligere Bootboyslederen Alexander Kristoffersen og den tidligere Viking-kaderen Ken-Rune Almendingen Nilsson.
I Oslo har Christen Krogvig fått plass nest nederst på listen. Krogvig er talsmann for det ytterliggående Forum Mot Islamisering (FOMI) og medutgiver av den høyreekstreme publikasjonen Nation og Kultur. I sistnevnte blad hylles svenske nazister, mens bladets nettsider linker til noen av de mest voldsforherligende utenlandske nazigruppene. I Demokratenes nye hovedstyre er Krogvig utnevnt til kasserer. Han har også vært medlem av Demokratenes programkommite, og deltatt i arbeidsgruppen som skulle utarbeide partiets innvandringspolitikk.
En annen svært så aktiv innvandringsmotstander er Nasjonaldemokratenes tidligere leder, Hege Søfteland. Søfteland har ikke nådd opp i nominasjonsprosessen hos Demokratene, men er medlem av underutvalget som skal arbeide med oppdatering av partiets nettsider i valgkampen.
En person som heller ikke har fått plass på noen stortingsliste er Norsk Folkepartis leder, Oddbjørn Jonstad. Jonstad stilte imidlertid til valg for Demokratene som førstekandidat på deres liste i Oppegård for to år siden, og har vært å se på møter og arrangementer i regi av Demokratene.
Det er liten tvil om at det er Kleppes innvandringspolitikk som tiltrekker seg så mange personer med høyreekstrem tilknytning. Det er også åpenbart at Vidar Kleppe ikke ønsker å distansere seg fra aktivister og grupperinger på den aller ytterste høyrefløyen. Mens alle tidligere forsøk på å etablere et fungerende innvandrerfiendtlig parti har strandet på inkompetanse og interne stridigheter, ser nå norske høyreekstremister sin sjanse hos Kleppe.

God nyhet

Nyhetsbilde er ofte ikke fylt med gladnyheter men denne er vikrligh en av dem. Cana har nå godkjent homofile ekteskap. Da melder inn i folden sammen med  Belgia, Nederland og Spania som allerede har innført denne loven. I Norge har vi ikke kommet like langt ennå, men hvis ting går som de skal vil man etter høstens valg få flertall for det også her. Vi kan jo ikke være dåligere en katolske land som Spania. La ikke KRF of FRP få bestemme over folks privatliv, grip makten.

http://www.dagbladet.no/nyheter/2005/07/21/438039.html

Noe for krf

En ugandisk politiker vil premiere jomfruer med gratis utdanning. Målet er å få ned aids-tallene. Skriver dagbladet. Nå slår flere seg på trenden til Bush. Det er jo ikke sikker sex som er løsningen, men overhodet ingen sex. Dette viser jo bare til at myten som sier at mennesker som ikke har sex er de som er mest fokusert på det. Nå vil jeg i tillegg vil jeg bare si at det nok dem som hadde trengt det og, men det er vel ikke like enkelt.

Ikke uventet

Photo by Tima Miroshnichenko on Pexels.com

Mange var spent på hvilke ny høyesterett dommer Bush nå skulle velge. Selv om de ikke kom som noen overaskelse at han ville velge enn konservativ enn hadde enkelte håpfulle ventet at han kanskje skulle være litt forsonende. Men vi som har fulgt med på hva denne karen har utrettet de siste årene var vel ikke så overasket at den ultra konservative John G. Roberts Jr. For miljøvernsforkjempere, mennekserettsaktivister, aborttilhengere, likestillingsforkjempere osv er dette en meget trist dag. Enda verre er det å tenke på at de sitter på livstid og fyren bare er femti år.

Når man blir som sine fiender

Demokratene viser sitt virkelig sanne ansikt. Det blir latterlig når man kritiserer muslimske terrorister med å leke terrorister selv. Det var en hvis annen person på tredve tallet som drev med våpentrenning blandt sine partmedlemmer, litt skremmende å se at demokratene har latt seg innspirere av denne mannen.

http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=284512

http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=284521