Lever vi i egoismens tidsalder??

Photo by Jeff Stapleton on Pexels.com

Vi lever i en tid der egoismen holder folk vekk fra frivillighet, dugnad og innsats for felleskapet. Det betyr at vi kristne kan gå rett inn i politikken, skirver Jan Petter i kristenblogg.
Det er pussig hvordan enkeltee kristne ser mangel på oppsluttning rundt deres tro som økning av egosime. Det finnes mange tegnepå at Jan Petter faktisk har grådig feil i sine påstander.
For det første har frivillige organisasjoner hatt en medlemsøkning og engasjamentet rundt menneskerettigheter har ikke akkurat blitt mindre med årene. Problemet med Jan Petter og andre i hans sekt er at dette er ikke solidarittet så lenge det ikke har navnet kristendom trykket med store bokstaver.
Jeg vil heller komme med en annen påstand og det er at det er de kristen-konservative som står for egosimen. Deres hetsing og trakkasering av homofile under begrunnelsen ta synderen og ikke synden er i utgangspunktet ren menenskeforfølgelse.
Personer som Jan Åge Torp og CO har aktiv støttet opp om Bush sin politikk i Irak pluss han administrasjon sin politikk på en rekke felt.
Egoismen i samfunnet i dag styreds stort sett av krefter som ikke klarer å innse det faktuum at alle mennesker ikke liker å gå i takt og følge bastante regler om hva de skal hgjøre, lese, se på og hvem de skal elske fra relgiøse konservative enten fra Islamske eller kristne miljøer.
Vi trenger et mer liberalt og åpent samfunn, ikke la oss styre av kristen konservative som ønsker oss tilbake til fortiden.

Kristne og jøder må gå sammen????

Photo by Min An on Pexels.com

Dette skriver avisen: Den kjente amerikanske pastoren, Robert Stearns, sier i Jerusalem at den vestlige verden er konfrontert med en «kamp for å overleve», og at både kristne og jøder må stå sammen mot denne trusselen som berører alle.


Ja hvem skulle ha trodd dette. Enkelte kristne ledere føler seg nå på defesiven tanken på at de mister sitt religiøse monopol i vesten ser ut til å gå sterk inn på dem. Dette dreier seg ikke bare om Islam, men alle de religioner som nå er reperesnert i vesten. Det dreier seg om alle oss fæle sekulære som har lyst til å ta fra dem monopol på begreper som ekteskap. ønsker frigjøring for homofile, som ikke ønsker.
Nå ønsker de jødene som sine våpoenbrødere, lykke til med hykkeleriet sier nå jeg. Hvem er det som har stått for antisemitismmen i Europas historie?? Jepp de samme personene som nå stiller seg i en slags front for vestelige verdier.
Fanatisme og ektremisme får frem i det verste i folk og nå skjer akkurat det samme med de kristent konservative  som jeg lenge har fryktet. I frykt for terror og Isam blir de mer og mer lik sine fiender og dekker det over med kamp fior frihet og kristendom.

Konservative kristne mister troen på Irak-krigen

Photo by Somchai Kongkamsri on Pexels.com

Hvite konservative protestanter er i ferd med å miste troen på Irak-krigen, viser en ny meningsmåling utført av det kristne forskningssenterert Pew.
Det at de var for den i utgangspunktet sier vel ikke bare litt om deres syn på kristendommen. Alt er lov bare det er med korset på brystet. Fanatisme og undertrykkelse er det alle andre som lever med. Eller rettere sagt alle oss som ønsker et klart skille mellom religion,stat og politikk.  

Grønt lys for ekteskap mellom homofile i USA

Photo by Markus Spiske on Pexels.com

En amerikansk høyesterett har gitt homofile og lesbiske grønt lys til å inngå ekteskap.

Endelig tenkte jeg når jeg leste denne nyheten. Enda en seier for oss som er inntresert i frihet. Endelig hadde en domstol turd å se bort i fr horden med konservative tullinger som tvihiolder på sine latterlige argumentasjon at eksteskap mellom homofile vil ødelegge famile og samfunn.
Men det tok ikke lang tid før Bush heiv seg på den latterlige retorikken til organisasjoner som morfarbarn.
Det er viktig at denne kampen kommer opp på dagsorden også i Norge og at man ikke lar kristen konservative ta patent på ordet famile verdier pluss hindre at de kaster barn forn seg i debatten.

Gjør Halloween til ny helligdag

Photo by Kristina Paukshtite on Pexels.comDen siste uken har muslimene gjort det klart at de vil ha sin offisiellle helligdag, noe selvfølgelig mange kristne misliker sterkt. Helligdager er jo noe selvfølgelig de bare vil ha for seg selv, noe jeg syntes er grådig urettferdig.
Nå er det ikke muslimene jeg først og fremst tenker på når det gjelder en ny helligdag eller offisiel fridag, men oss andre livsnytere. Oss som liker mørket, hemningsløs sex, rusmilder og annet gøy. Oss som syntes fantesy, science fiction, DP osv osv er viktige inngiesner i et lykkelig liv. Det er mange av oss og vi har langt større oppsluttning en meninghetene til både Torp og Åleskjær.
Derfor syntes jeg det er på tide at de blir balanse i regnskapet. Hvorfor kan ikke de kristne her vise litt solidaritet og gi fra seg en av sine. Ikke kom her og fortell meg at alle helligdagene deres er så viktige at dere ikke kan ofre en.
Alle dere dere ute bli derfor med oss for å gjøre Gjør Halloween til ny helligdag.
Halleluja fra Pastor Trond

Resultatet av en krig

Photo by Pixabay on Pexels.comVolden i Irak er Bush-administrasjonens kattepine. Men nå har de en plan.

En plan?? Hvorfor hadde de ikke en plan når de gikk inn i Irak?? De hadde ikke engang troverdige etterretningsrapporter og nå plustelig har de en plan.
Nå ser der det endelig ut om om Republikanerene kan tape senatet også, npoe jeg hadde satt meget pris på.

Les også:
Usa og Russland undergraver pressefriheten
Mediatoppsjef hardt ut mot Bush
Forteller om overgrep på Guatanamo
Britisk general vil ha soldatene ut av Irak

Reorientering av kristnes holdninger

Photo by Mayu on Pexels.com

Reorientering er en fantastisk greie som mange kristne miljøer forfekter som den reneste halleluja-løsning på den syndige homofile sexualiteten. De har sogar sin egen nettside for nettopp dette med reorientering. Til Helhet heter den siden og der står det på forsiden:

et tverrkirkelig kontaktforum som vil holde fram det positive syn på seksualitet og samliv som Bibelen beskriver. Forumets virksomhet er basert på overbevisningen om at Bibelen gir autoritativ veiledning i hva som er kristen tro og kristent liv. Mennesket er skapt som mann eller kvinne, og ekteskapet mellom én mann og én kvinne er den rette og gode ramme om det seksuelle samliv og det etiske grunnlag for kontaktforumets arbeid.

Nå er det ikke den homofiles sexualitet som trenger en reorientering, det er disse «nestekjærlige» kristne som trenger å reorientere sitt syn på mennesker og menneskers liv og sexualitet. Mennesker er ikke en homogen gruppe der en type sexualitet og en måte å leve på er den eneste rette. Menneskets sexualitet er mangfoldig og alle er like naturlige som den heterosexuelle.

Det vi trenger er å reorientere disse «nestekjærlige» kristne menneskene til å virkelig skjønne hva nestekjærlighet går ut på…

Skrevet av Knut Stian Olsen og også publisert i Min Mening

SELVMORDSPROBLEMATIKK BLANT HOMOFILE OG LESBISKE

Photo by Sharon McCutcheon on Pexels.com

LITTERATUR/REFERANSER
Bagley C, Tremblay P.
Suicidal behaviors in homosexual and bisexual males.
Crisis 1997; 18 (1): 24-34

Benum, Vår / Friis, Eva / Offerdal, Asle (red.)
Vite for å forstå : 10 artikler om homoseksualitet og lesbiske og homofiles livsvilkår i Norge i dag. –
Oslo 1997. – 177 s. Pris kr 139, kan bestilles fra Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring (LLH).

Moseng, Bera
Selvmordsatferd blant lesbiske kvinner og homofile menn – en kunnskapsoversikt.
Suicidologi 2000; 5 (3): 22-4

Cochran S, Mays V.
Lifetime prevalence of suicide symptoms and affective disorders
among men reporting same-sex sexual partners: results from NHANES III.
American Journal of Public Health 2000; 90 (4): 573-8

Fergusson DM, Horwood LJ, Beautrais AL.
Is sexual orientation related to mental health problems and suicidality in young people?
Archives of General Psychiatry 1999; 56 (10): 876-880

Friis, Eva.
Selvmord og selvmordsforebygging blant homofile og lesbiske.
Suicidologi 1998; 3 (3): 18-19

Gibson P.
Gay male and lesbian youth suicide.
I: Feinlieb MR (Ed). Report of the Secretary’s Task Force on Suicide. Vol 2: Prevention and Intervention in Youth Suicide.
US Department of Health and Human Services, 1989.

Hegna, Kristinn / Kristiansen, Hans W / Moseng, Bera Ulstein.
Levekår og livskvalitet blant lesbiske kvinner og homofile menn.
Oslo : Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring. – NOVA rapport 1/1999.
Kan bestilles fra NOVA, Munthesgt. 29, 0260 Oslo, tlf.: 22 54 12 00

Herrell R, Goldberg J, True WR, Ramakrishnan V, Lyons M, Eisen S. Tsuang MT.
Sexual orientation and suicidality: a co-twin control study in adult men.
Archives of General Psychiatry 1999; 56 (10): 867-874

Iversen B.
Forebygging på liv og død.
Løvetann 1998; 2: 32-5

Kjær, Reidar
Anti-homoseksuelle holdninger og selvmord.
Suicidologi 2002; 7 (1): 15-17

Offerdal, Asle.
Selvmord og selvmordsforsøk blant unge homofile menn.
Forekomst sett i lys av homonegativisme og identitetutvikling: et litteraturstudium. – Bergen 1995.
Hovedoppgave ved Universitetet i Bergen, Det psykologiske fakultet.
Kan bestilles hos Offerdal, tlf.: 22 93 35 27

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring (LLH).
Pb. 6838 – St. Olavs plass, 0130 Oslo, tlf: 22 36 19 48,
http://www.llh.no

Løvetann. – temanummer om selvmord. – 1998, nr. 2
Tidsskriftet kan bestilles fra redaksjonen, Pb. 6745 – St. Olavs plass, 0130 Oslo,
tlf: 22 36 00 78, faks: 22 20 61 75, e-post: lovetann@sn.no
Et utvalg artikler kan leses på Internett: http://www.med.uio.no/ipsy/ssff/lovetann.htm

Remafedi G. et al.
The relationship between sucide risk and sexual orientation: results of a population based study.
American journal of public health 1998; 88 (1): 57-60

Remafedi G.
Sexual orientation and youth suicide.
Journal of the American Medical Association 1999; 282 (13): 1291-2

Rich CL, Fowler RC, Young D.
San Diego suicide study: Comparison of gay to straight males.
Suicide and Life-threatening Behavior 1986; 16: 448-57

Schaffer D, Fischer P, Hicks RH.
Sexual orientation in adolescents who commit suicide.
Suicide and Life-threatening Behavior 1995; 25(suppl): 64-71

Filmer:

«Jeg elsker hvem jeg vil» – en dokumentarfilm om unge homser og lesber i Norge anno 1996.
Produsent: Jan Dalchow, regi: Trond Winterkjær.
Filmen er laget med støtte fra bl.a. Statens helsetilsyn.
En versjon på 31 min kan bestilles fra Norsk filminstitutt, tlf: 22 47 45 00, faks: 22 47 45 99,
http://login.eunet.no/~janda/full/aksept.htm

«Be – skitne, syndige meg» – en dokumentarfilm som avdekker kirkelig undertrykkelse av homofile,
og viser konsenvenser av hva undertrykkelsen kan føre til for enkeltpersoner.
Produsenter: Ivan Gasparini og Jan Dalchow, regi: Trond Winterkjær og Jan Dalchow.
Filmen ble vist første gang på TV2 lørdag 18. mars 2000.
Kan bestilles fra Norsk filminstitutt, tlf.: 22 47 45 00, faks: 22 47 45 99,
http://zip.to/be/

Manipulerende utstilling om homofil atferd hos dyr??

Photo by DSD on Pexels.com

Kristenfolk kritiserer og ler av Zoologisk Museum i Oslo. En ny utstilling ser ut til å ville la homofil atferd hos enkelte dyr få bestemme menneskelig etikk

Det er direkete morsomt å lese hvordan ytterligående kristne nærmest er deperate etter å ta homofile. Det at nå er bevist at det finnes homofili i dyreriket ser ut til å skremme vettet av dem.
Argumnter som skade kjerne familien osv osv går igjen. Men fakta er den homofili ikke skader noen, men de blir skadet av slike latterlige artikler og trakkasering.
Jeg ser at kristenblogg støtter opp om Torp og hans trakkasering av homofilie. Håper de sover godt om natten.
Vakkert å se mennesker som begrunner nestekjærlighet med trakkasere menensker rett til å elske den man vil. Neste gang en homofil tar selvmord kan de ikke like godt holde pistolen.
Det var en gang et parti som sammenlignet jøder med rotter. Tar vi bort ordet jøder og bytter det ut med homofili så er Torp og hans meningsfeller i kristenblogg en og samme sak.