Jan Aage Torp til kamp mot klimatrusselen?

Photo by u0410u043bu0435u043au0441u0430u043du0434u0440 u041fu0440u043eu043au043eu0444u044cu0435u0432 on Pexels.com

Pastor Jan Aage Torp mener bibeltro kristne bør være like opptatt av kampen for miljøet som abort og homofili.

Nå meg jeg først si at det er positivt at etter å ha støttet Bush i så mange år kommer til dette standpunktet, allikevel har jeg mine betenkeligheter. Sammenligner han kampen mot klimatrusslen som kampen mot homofili? Er det at vi står ovenfor en økologisk katastofe like viktig som kampen mot homofile sine rettigheter ?
Nå oppfordrer jeg Torp til å utdype dette nærmere.

Hilsen Pastor Trond