Sexy poker blir forbudt

Photo by MART PRODUCTION on Pexels.com

Australske sensurmyndigheter setter foten ned for nok et dataspill.

I et land der man skulle tro at regjeringen var fylt med medlemmer fra kvinnegruppen Ottar driver sensur mot den vanlige borger. Nakne damer er jo selvfølgelig fy og kan skade det stakkars menneskesinn. En regjering som støttes Bush sin krig i Irak er nå erstattet med en regjering som driver sensur. Håper innderlig for innbyggerne i Australia sin skyld at det finnes et tredje alternativ.

Pastor Trond

Bevar den nye ekteskapsloven

homo2

Konservative krefter ønsker å fjerne den nye ekteskapsloven etter neste valg. Still opp og vis dem at vi ikke aksepterer at mennesker mister sine menneskerettigheter.

Følg linken og skriv under eller send meldingen ‘opprop frihet ditt navn’ til 2400. Det koster 1,50 per melding.
Spre oppropet til flest mulig.

Meld dere også inn i facebookgruppen og få alle til å gjøre det samme.

Gi saken Kudos.

Raser mot fritak fra å synge fedrelandssalmen

Photo by Andreea Ch on Pexels.com

Fremskrittspartiets Per Willy Amundsen raser mot nye signaler om fedrelandssalmen i norsk skole.

At dette er blandt de eneste feltene som får FRP til å bry seg om kulturppolitikk. Det som får meg til å le er den setningen der han siterer den Australske statsministeren. Sitat lyder slikt:  Liker man ikke kulturen og religion står fritt man til å forlate landet, sier Amundsen.

Burde ikke dette gjlde for FRPere også? Liker dere ikke mennesker med en annen religion og hudfarge burde ikke dere komme dere ut av landet? Norge tilhører ikke personer som deg Amundsen og andre kristen konservative tullinger. det tilhører oss alle.

Pastor Trond

Hva mener han egentlig?

Jeg håper min nye bok kan bidra til at vi som skapelsesbevegelse kan bli litt mindre «spedalske» i samfunnet. Det sier professor Peder Tyvand.

Dette sier han til meningehtsbladet Norge i Dag i et intervju. Jeg begynte å lese inntervjuet for å inne ut hva han egentlig mente, men der ble jeg jammen ikke mye klok. I god konservativ tradisjon gjør han seg selv til offer, syter over manglende ytringsfrihet og klarer ikke å komme med noen argumenter.
Et langt inntervju om en viktig bok som skal ta oppgjør med Darwinismen, men som faktisk ikke sier noe som helst.

Pastor Trond

Hva mener han egentlig?

Jeg håper min nye bok kan bidra til at vi som skapelsesbevegelse kan bli litt mindre «spedalske» i samfunnet. Det sier professor Peder Tyvand.

Dette sier han til meningehtsbladet Norge i Dag i et intervju. Jeg begynte å lese inntervjuet for å inne ut hva han egentlig mente, men der ble jeg jammen ikke mye klok. I god konservativ tradisjon gjør han seg selv til offer, syter over manglende ytringsfrihet og klarer ikke å komme med noen argumenter.
Et langt inntervju om en viktig bok som skal ta oppgjør med Darwinismen, men som faktisk ikke sier noe som helst.

Pastor Trond