Homofili er mer enn sex

Photo by Karolina Grabowska on Pexels.com

Atter en gang observerer jeg at enkelte bruker titler for å begrunne sine argumenter. Problemet er bare at når man bruker sitater fra bibelen, så bør man la være å bruke tittelen ‘forsker’. Et eksempel på dette er Norvald Yri, som i sitt innlegg mot homofile i menighetsbladet Norge i Dag bruker denne tittelen, selv om han ikke har et eneste argument basert på forkning. Når man uttaler seg om mennesker og deres legning under tittelen ‘forsker’, bør man også ha noen vitenskapelige argumenter som taler for seg. Dette har ikke Norvald Yri på noen som helst måte, men henviser kun til sin tolkning av bibelen.

Norvald Yri og hans kompanjonger må gjerne fortelle meg at de egentlig liker homofile, men saken er at de har null troverdighet. Når man reduserer mennesker som lever det livet du ikke lever til vesener kun styrt av lyst, så er man deltager i en prosess der disse menneskene blir trakassert og mobbet.

Innlegget til Yri er fult av religiøse overdrivelser og direkte faktafeil at hvis jeg skulle kommentere hver eneste en så kunne jeg holdt på hele natten, men jeg skal allikevel ta for meg noen.

Yri sier: «Alle mennesker i alle nasjoner og kulturer vet hvordan barn blir til. Det er ved sexuelt samliv mellom mann og kvinne som gir barn. Iboende lyster og drifter verner om oppholdpelsen av menneskeheten. Den alminnelige kunnskap mellom menneskene vet at to av samme kjønn kan ikke få barn sammen. Vennskap og nære relasjoner mellom personer av samme kjønn er vanlig i alle kulturer og samfunn og er ingen skam, men surrogat sex med samme kjønn eller surrogatekteskap med samme kjønn er fullstendig fremmedelementer til alle tider og overalt i verden. Men på grunn av potensielle muligheter for avvik ser en overalt til alle tider mennesker som søker samlivsformer imot naturretten, skaperordningen og det som holder menneskeheten oppe. Der den kristne åpenbaring er kjent, vet folket også at denne bekrefter det som naturen lærer om samliv mellom mann og kvinne.»

Pastor Trond: Her blander Yri en rekke elementer som ikke har noe med hverandre å gjøre. Ja vi vet at det må en mann og kvinne til for å skape barn, men sex og samliv er langt mer enn bare dyriske lyster eller det å produsere barn. Det er en måte for mennesker og føle nærhet med hverandre. For mennesker som elsker hverandre er denne nærheten viktig, unnsett om man elsker en av samme kjønn eller en av motsatt kjønn. Er det Yri her beskriver normen for det kristne ekteskap? At mennesker kun er ment for å produsere barn? I så fall har han lært en ny form for kristendom jeg aldri har hørt om.

Man må skille mellom kjærlighet og vennskap. Det å elske en person er ikke det samme som å ha nære relasjoner eller vennskap til andre. Jeg har nære relasjoner til flere personer uten at jeg nødvendigvis føler den kjærligheten som jeg gjør til min samboer.

Mennesker oppsøker heller ikke samlivsformer bare fordi de har lyst, men fordi det er naturlig for dem. For en homofil vil det være naturlig å leve i den samlivsformen han eller henne lever i. Det er ikke mulig å rekruttere mennesker til denne samlivsformen, den kommer naturlig. Når man referer til naturen når man ikke har noen vitenskapelige argumenter, men kun tolkning av bibelsitater, så havner man i samme fella som de som kaller seg forskere og påstår at verden kun er 6000 år gammel. Norvald Yri har ikke noe vitenskapelig belegg, men kun sin egen kristenkonservative tro som argument. Da blir det å kalle seg forsker et hån mot virkelige forskere.

Yri sier videre: «Derfor er det grunnleggende viktig at vi betegner hverandre som fullverdige mennesker med samme verdi, uansett lyster eller tendenser som ligger potensielt i alle mennesker.
Jeg betegner mine venner med navn, som mennesker, ikke som pedofile, eller pyromaner, eller prostituerte, eller slike som har lyst til eller lever i skammelig utukt. Om noen skulle slite med lysten til onani, snakker jeg ikke om mine organiske venner.»

Pastor Trond: Og her ser vi hvordan Norvald Yri forsøker å ro seg unna. Man kan ikke i det ene sekundet beskrive mennesker som elsker en av samme kjønn som kun styrt av lyst og at de bryter ned samfunnet, for etterpå si at de er fullverdige. Yri må bestemme seg for hva han egentlig mener. Er homofile fullverdige mennesker eller mener han at de er skadelige for samfunnet og er i ferd med å ødelegge det?

Yri: Hvis lyst til surrogat sex er en legning, kunne en spørre om apostelen Paulus tar feil når han taler om ulike synder folk har levd i, men fortsetter og sier at slik var noen av dem før. Men de ble renset, de ble reddet ut fra den tilstand som den urene lyst hadde ført dem inn i. Det gjelder alle syndige avvik. De begynte et nytt liv etter naturens orden og Guds bud.

Pastor Trond: Hvis det å inngå et forhold med en annen kun dreier seg om sex, så har Yri misforstått. For det er egentlig det han har sagt i innlegget sitt. Mener Yri at mennesker kun blir sammen for å produsere barn og ha sex, og at det derfor er heterofile ekteskap som er det eneste normale? Er dette kristendommens syn på ekteskapet? Det finnes mange vakre kjærlighetserklæringer i bibelen, men ingen jeg kan se som støtter dette synet. Og hvilke grunnlag har Yri for å si at en mann som elsker en mann eller en kvinne som elsker en kvinne kun gjør det for sexens skyld? Det sies at oss syndige liberale er sexfikserte, men her virker det som om det er Yri og hans kompanjonger som er det.

Yri: Det er gledelig at man i USA er mange som skjønner dette på en slik måte at de offentlig sier klart ifra hva et ekteskap er. Dette er ikke diskriminering av dem som lever imot naturens orden. Også her i Norge er det mange som skjønner. Ekteskapet er ikke en partipolitisk- eller kristenkonservativ sak for noen få interesserte. Far, mor og barn hører selve grunncellen i samfunnet til. Det vet bushfolket i Afrika. Det burde alle andre også vite.

Pastor Trond: Dette avsnittet er så fylt av forakt for mennesker at jeg knapt nok har sett noe lignende. Dette vet bushfolket i Afrika? Hva slag kolonistisk syn er det? Har de stakkars svartingene i jungelen forstått det så bør jammen også Nordmenn forstå det?

USA er et elendig eksempel, fordi der styres deler av offentligheten av personer som Yri. Det er snakk om mennesker som mener at verden er skapt på 6 dager, som mener at intelligent design og evolusjon er to likestilte teorier, og det er snakk om et land der kristenkonservative skyter abortleger og demonstrerer utenfor steder hvor homofile blir gravlagt. Er det en slik ideologi Yri vil skal styre samfunnet?

Yri har rett når han sier at ekteskapet ikke er en kristenkonservativ sak. Derfor burde han vise litt mer respekt for at alle mennesker ikke er født som han eller lever livet sitt som ham. 

Ser disse kristenlederene på porno?

Photo by cottonbro on Pexels.com

Så ser Børre Knudsen, Jan Åge Torp, Finn Jarle Sæle og Paven på porno?
Nei vil nok mange kristen konservative hevde. Dette er jo herrens menn og denne bloggen er jo bare et hat blogg mot kristen Norge, Israel og alt som er av familieverdier i dette landet.

Men nå har jeg faktisk seriøs forskning som står på min side. Den kanadiske forskeren og professor på Montreal University, Simon Louis Lajeunesse, har etter to års undersøkelser funnet ut at alle menn ser på pornografiske videoer, og at det verken påvirker deres seksuelle vaner eller forhold til kvinner, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Dette sier jo sannheten meget klart. Å nå har nok de kristen konservative et sunt forhold til sex. De er jo ikke mot sex så lenge det skjer innfor rammen av ekteskapet. Selv om de er meget stille når skandalene dukker opp i deres egen leir.

Denne undersøkelsen viser at vi alle er i samme båt. Bare noen av oss ikke forsøker å dekke over det.

Sannheten om ekteskapet vinner frem

Photo by Brianna Amick on Pexels.com

Jan Harsem i Nordisk nettverk for ekteskapet sier at de trolig vil holde en lavere medieprofil i framtiden, og at nettverket i Norge kan bli lagt ned.

Kunne det norske folk og alle de som kjemper for ekteskapet fått en bedre nyhet til jul?
Nå er vel nettverk et stort ord siden jeg stort sett ikke kan huske å sett så mage profiler bak dette nettverket enn Jan Harsem. Argumentene og skremmeslpropagandaen hans vant ikke frem, i likhet med Nina Karin Monsen  og de andre motstanderene mot ekteskapet. 

Kan grunnen være at det norske folk ser igjennom løgnene deres? At de allerede vet at homofile ikke skader verken barn eller sammfunnet forøverig? At barn i homofile ekteskap blir like gode, nyttige og fornuftige borgere som barn i hetrofile ekteskap?

Uannsett hva grunnen viser det seg at mobliseringen mot fornuften ser ut til å tape. En viktig seier og en fin julegave til folk flest.

Pastor Trond 

Fox News Omits Lieberman Lobbying Conflict?


ONE HUNDRED MORE examples of Fox News Bias at http://www.youtube.com/view_play_list…

When Fox News reported on the progressive blog firedoglake calling for Hadassah Lieberman, wife of Sen. Joe Lieberman, to be fired from her job with the anti-breast cancer group Susan G. Komen for the Cure, both the so-called «straight news» program «Special Report w/ Bret Baier» and the so-called «No Spin Zone» on «The O’Reilly Factor,» left out an important fact about Hadassah Lieberman, as I show in this video.

The clip from «Special Report w/ Bret Baier» comes from the segment broadcast on Fox News on December 14, 2009, which is available online at http://video.foxnews.com/12529078/pol…

The clip from «The O’Reilly Factor» comes from the segment broadcast on Fox News on December 15, 2009, which is available online at http://video.foxnews.com/12553887/tal…

The clip of Bill O’Reilly’s «lynching» comment about Michelle Obama comes from my February 2008 YouTube video titled «Bill O’Reilly on Lynching Obama Excused By Clarence Thomas?» that is available online at http://www.youtube.com/watch?v=a1sPlG…

The image I used of the campaign to get Hadassah Lieberman fired from her job with the anti-breast cancer group Susan G. Komen for the Cure comes from the firedoglake page at http://firedoglake.com/aboutus/

The image I used showing the list of the campaign contributions Sen. Joe Lieberman has received in his career is available at http://www.opensecrets.org/politician…

You can get more information about Sen. Lieberman recently flip flopping on the medicare buy-in proposal he previously supported at http://www.youtube.com/watch?v=HIb13m…

Fox News Anti-Islam T-Shirt Story Unfairly Attacks ACLU?


MANY more examples of Fox News Bias at http://www.youtube.com/view_play_list…

And, more info on the ACLU defending Christians at http://aclufightsforchristians.com

When Fox News’ Bill O’Reilly covered a lawsuit filed by the American Civil Liberties Union to protect the right to wear a T-Shirt saying «Islam is of the Devil,» the coverage of the story on «The O’Reilly Factor» was so bad, even though it included analysis from two lawyers, Lis Wiehl and Kimberly Guilfoyle, in the so-called «No Spin Zone,» it was really just a smear against the more than half a million patriotic Americans who belong to the ACLU, including me, because we believe in fighting for the fundamental rights guaranteed by the US Constitution.

The first clip of «The O’Reilly Factor» I use in this video comes from the episode broadcast on Fox News on March 25, 2005,which I have not been able to find online.

The other clips of «The O’Reilly Factor» I use in this video come from the episode broadcast on Fox News on December 1, 2009, which I also have not been able to find online.

The clips of Dr. Terry Jones’ of the Dove World Outreach Center come form the episode of his «The Braveheart Show» available on YouTube at http://www.youtube.com/watch?v=DSZJWh…

The images of the ACLU complaint against the school board of Alachua County, Florida, come from the document available online at http://www.aclufl.org/IIOTDComplaint.pdf

The image of my website titled «ACLU FIghts for Christians» come from my webpage online at http://aclufightsforchristians.com

And, finally, as always, you can find DOZENS and DOZENS more examples of Fox News bias on my Fox News bias playlist on YouTube at http://www.youtube.com/view_play_list…