Kristne indere i karikaturstrid

Photo by Ivan Samkov on Pexels.com

Kristne indere i delstaten Meghalaya har fått sin karikaturstrid. De har hisset seg opp over en tegning av Jesus med en ølboks i den ene handa og en sigarett i den andre.

Siden det har vært et så stort fokus på at hver eneste muslim nå må godta karrikaturene til Dagbladet så mener jeg at kristne nå burde gjøre det samme i denne saken. Jeg forventer nå at Vedbjørn Sellbekk og hans kompanjonger nå aktivt går ut å forsvarer disse personene i India som har det moro med kristne.

Pastor Trond

Sarah Palin Says Only Americans Worthy of Rights?

The recent Republican talking point that US constitutional rights are only for Americans citizens was nowhere so jingoistically and hypocritically expressed as it was by Sarah Palin in her appearances this month on «Fox News Sunday» and at a national Tea Party Convention, as I show in this video.

The clip I use of Sarah Palin appearing on «Fox News Sunday» comes from the segment broadcast February 7, 2010, available online at http://media2.foxnews.com/020710/0207…

The clips I use of Fmr. Gov. Sarah Palin (R-AK) delivering the closing keynote address of the first-ever National Tea Party Convention, held in Nashville, TN comes from the program broadcast on CSPAN on February 6, 2010, available on CSPAN’s YouTube channel at http://www.youtube.com/watch?v=E7gVp3…

And, finally, the PUBLIC DOMAIN images of the US Constitution and Bill of Rights come from the webpage at http://www.archives.gov/exhibits/char…

Norges versjon av Ann Coulter

Photo by SLAYTINA on Pexels.com

Vi har manglet en variant av Ann Coulter her til lands. En som kan dekke over sin manglende kunnskaper med med en akademisk touch samtidig som hun bekjemper alt og alle som hun ikke liker. Sånn som elite, liberale, sosialister, ateister og alle som ikke tror at religionen hun tror er den evige frelsen. Politisk korekte er et annet ord for det og brukes til stadighet om alle som argumeneter imot henne. Hvem snakker jeg om? Fru Sæle? Nei, men vår alles kjære sammfunnsdebetant  Hanne S. Nabintu Herland. I Dagen/magazinet  er hun elsket over alt på jord noe som vi ser når journalisten Anders A. Aanensen beskriver henne.

Bare hør her: Åpningsforedraget på onsdagens seminar ?Makt og avmakt? ? kirke og samfunn i en pluralistisk tid ble et fyrverkeri i retorikk fra religionshistorikeren Hanne S. Nabintu Herland.

Man skulle tro at Anders A. Aanensen nærmest  hadde en ereksjon og fikk mulitiorgamser når han hørte på henne. Men en ting skal han, han driter ihvertfall i å være objektiv og hopper like godt fra ti- meteren uten å blunke.

Jeg skal ta for meg deler av artikkelen nedover her nå for som alltid er AKF din kjære venn når det gjelder å avsløre søppel. Å tro meg, denne kvinnen er en ekspert på akkurat det.

1: Norge må være den siste kommuniststat. Det er verre enn det var i Sovjetunionen i fargingen av mediene. Flere samfunnsvitere er bekymret for utviklingen i demokratiet i vestlige land. Det er blitt et mobbens tyranni fordi alle skal mene og tenke det samme som den gudsfiendtlige eliten her i landet, sier Herland.

Verre en Sovejetunionen? Hadde hun levd i Sovejet så hadde hun sittet inne i fengsel og knapt nok fått noe som helst på trykk. Har hun noen gang blitt nektet å si noe her i landet? Har hun noen gang blitt nektet å holde møter, og skrive artikler? At norsk media ikke hyller hennes meninger kan vel være av det faktumet at Fox News varianten av virkeligheten som henne og hennes sekt representerer ikke har så stort nedslagsfelt her i landet. Å selvfølglig hjelper det alltid å bruke skjellsordet ?eliten?? Hvem er denne ?eliten? egentlig? Alle oss ugudelige liberale eller en hemmelig klubb som diskriminer de stakkars konservative?

 2:  Vi er kommet i en situasjon hvor nedbyggingen av autoriteter har svingt for langt. Det går ikke an å snakke om grensesetting, selvbegrensning eller moralsk selvkontroll. I Sørøst-Asia snakker de om dette som begynnelsen på slutten for Vesten. Den samme dekadensen har vi sett i andre store sivilisasjoner som har gått under, mener hun.

Ikke snakke om grensesetting? Saken er at grensesetting for mange konservative er stort sett å bestemme hva vi andre skal se på, lese, lære og hvem vi elsker. Intet fritt menneske trenger å måtte finne seg i det. Hva er dette tullet at vi har ikke lov til å snakke om grensesetting, selvbegrensning eller moralsk selvkontroll? Man kan snakke om det man måtte ønske, men at folk skal tro på det og ta det seriøst er en helt annen sak.

Hvilke dekadense og hvilke nasjoner er det hun snakker om? Romeriket? Grekerene? Egypterene? Hvis det er romerene hun snakker om så gikk jo de under først når de ble kristne, men det er vel kanskje ikke så morsomt å snakke om .

3: Selv om hun har forståelse for opprøret mot religionene og den kulturradikale bevegelsen, mener hun den nå har vist at prosjektet er feilslått. Det blir ikke mindre krig og elendighet av ateistiske styreformer.

Forstålese er noe hun ikke har. Det er først når de geistlige mistet sitt klame grep over makten man fikk kjempet gjennom ytringsfrihet, religionsfrihet, stemmerett for kvinner osv. Det blir nok ikke mindere krig av ateistsike styreformer, men kan hun eller noen andre bevise at religiøse styreformer har ført til mer fred? Hvor mange er ikke drept i Guds navn?

4: De siste hundre årene har vært ateistenes århundre. Men det har bare vist at tanken om at  en ateistisk stat er en garanti mot maktmisbruk er feil. Vi har sett at de misbruker makten like mye som religiøse styresmakter har gjort tidligere. Det ser heller ut som noe som ligger i mennesket, fastslår hun.

Det Hanne S ikke helt klarer å få med seg at det finnes flere typer kristne. Man kan grovt dele de inn i de personer som ønsker at religion skal være valgfritt og de som ønsker at det skal være statens formål å hjernevakse folket fra bardommen av og bruke religionen for å bergense folks frihet til å velge. Dette kan være tungt å svelge, men valgfrihet og ateisme er to helt forskjellige ting. Det er pussigg at hun kaller seg religionsforsker og ikke forstår det enkle faktum. 

5: I kjølvannet av sekulariseringen av det norske samfunnet mener hun en elite har skapt feiloppfatningen av religion som en marginal størrelse.

Igjen bruker hun ordet elite og selvfølgelig uten å forklare hvem hun legger i det. Feiloppfatting av religion? Kan det være at folk faktisk er i stand til å tenke selv? At fordi de ikke føler retorikken til Hanne S faktisk gjør dette fordi de ikke tror på det hun og hennes meningsfeller mener?

6: Er det ikke merkelig? Mens rundt om i verden blir åpenheten til religion større, hører vi i Norge at kristne er i mindretall og at kirken ligger med brukken rygg. Det er en virkelighetsforvrengning. 70 prosent av befolkningen sier de tror på en Gud og 84 prosent er knyttet til et trossamfunn. Trond Giske sa før kirkevalget at mengder ville melde seg ut, men i realiteten var det bare noen tusen, sier Herland.

Hvorvidt kristne er i midretall elle ikke er uinteresant. For oss såkalte elitister, liberale og umroalske så er det et poeng at det er valgfrihet. Fordi flere tror på kristendommen så er ikke det nødvendigvis det samme som om at kristne skal få bruke Bibelen bokstavlig for å fortelle oss hva vi skal gjøre og ikke gjøre.  

7: Dermed mener hun kristne og andre kulturkonservative må slutte å stå med lua i hånda. Det er på tide å synliggjøre det hun tror er mengder av mennesker med slike standpunkt.

Mengder av mennesker? Nå er vel ikk på langt nær alle kristne i dette landet konservative eller imot valgfrihet for folk flest. Alle kristne er ikke som Finn Jarle Sæle eller Jan Åge Torp. Dette burde også være minumkunnkap for en religionsforsker.

8:  Vi må være bevisst på hva vårt samfunn er bygget på. Den humanistiske kulturen er sammen med romersk rett og gresk filosofi tuftet på kristne verdier. Kristne må ta et grunnleggende oppgjør med ens egen falskhet og dobbeltmoral. Man må ikke bare snakke om homofili, men også umoral som kan treffe en selv. Hvorfor er det så få som snakker om seksuell umoral blant kristne? spør hun.

Nå var ikke det greske samfunnet kristent når det hadde sin storhetstid. Når Roma var på sitt største var det heller ikke kristen, derfor baserer dette seg på antagelser og ikke historiske fakta. Hummanisme har også noe annet for seg, nemlig respekt for at folk er forskjellige og at man ønsker å leve forskjellige liv. Jeg vet at dette er tungt å svelge for konservtive, men at jeg har hatt mer en en seksualpartneter i mitt liv eller om jeg lever sammmed en av samme kjønn er ikke noe som angår verken Hanne S eller noen andre. I tillegg må hun snart lære seg å forstå at homofili er langt mer enn kun sex mellom mennesker av samme kjønn.

9: Er det ikke et paradoks at Fremskrittspartiet som tør å komme med utradisjonelle utsagn har vokst seg så store, mens KrF som jakter anerkjennelse vaker under sperregrensen. Herland har enkelte poeng som jeg er enig i, men det viktigste er at KrF er tydelig på hva de mener. Nå er det ingen som vet helt hva de står for, og da stemmer ikke folk på dem heller, sier hun.
 

Er det ikke et pradoks at et parti som Krf har tapt alle de såkalte verdikampene de sto for, som tvangskristning, motstand mot homofili, motstand mot abort? Er det ikke rart at når kristene konservtive støtter Frp som er for abort, for vin og sprit salg over alt til alle døgnets tider, aktiv dødshjelp pluss pluss. Ikke særlige kristne verdier eller hva? Tror Hanne S at de ultrakonservtive er den største velgergruppen i Frp og at det er de som har fått Frp til å bli Norges nest største parti? Jeg skulle likt å sett hvilke tall hun baserer dette på.

Som sagt Norge har fått sin egen Ann Coulter. Skjelle ut alle andre og beskylde dem for å tilhøre en ateistisk elite pluss dyrke stakkars meg stempelet som Carl I Hagen gjorde seg til ekspert på. Lykke til videre, jeg er her og rettleder massene.

Pastor Trond

Fox News Edits Out Jon Stewart Beating Bill O’Reilly?

See 20 Examples of Fox News Bias in its Video Editing at http://www.youtube.com/view_play_list…

OVER 100 MORE examples of Fox News Bias at http://www.youtube.com/view_play_list…

When Jon Stewart from «The Daily Show» appeared for an interview with Bill O’Reilly on Fox News’ «The O’Reilly Factor,» the segments that were broadcast on February 3 and 4 were heavily edited and, as I show in this video, the editing left out Jon Stewart’s destruction of the big attack Bill O’Reilly had planned to use against the Daily Show’s mocking of Fox News bias.

The clip of Bill O’Reilly’s «Talking Points» segment that I use in this video comes from the Fox News broadcast on February 4, 2010, which is available online at http://media2.foxnews.com/020410/0204…

The clip of Megyn Kelly interviewing Bill O’Reilly about his upcoming interview with Jon Stewart comes from the February 3, 2010 broadcast of Fox News’ «America Live» available online at http://media2.foxnews.com/020310/0203…

The unaired clips of Bill O’Reilly’s interview of Jon Stewart on «The O’Reilly Factor» are taken from the file available on the Fox News website at http://media2.foxnews.com/020410/0204…

The image of the video player for the August 19, 2009, Daily Show segment titled «Fox News: The New Liberals» comes from the Comedy Central webpage at http://www.thedailyshow.com/watch/wed…

And, finally, image of my new Fox News Bias in its Video Editing playlist comes from my YouTube page at http://www.youtube.com/view_play_list…

Er det Allha som avgjør?

Photo by RODNAE Productions on Pexels.com

Jeg kan gjøre så godt jeg kan, men det er opp til Allah å bestemme om det blir fredelig, sier Mohyeldeen Mohammad.

Jeg har hørt mange dårlige unnskyldninger for hvorfor man ikke skal ta ansvar for sine handlinger, men denne er direkte latterlig.

Jeg begynner å bli ganske lei av enkelte ytterligående muslimer som har gjort en tegning i dagbladet om til det verste som har skjedd i denne verden. Dette er ikke et kollektivt angrep Islam noen som helst måte. Like lite som det jeg ofte skriver om her er et angrep på alle kristne. Jeg reagerer også på hvordan en enkelte personer i det Islamske miljøet sier vi? Er Islam en person?

Vel så vidt jeg vet er det langt flere og alle er ikke like provesterte som andre.

Det er ikke Allah som bestemmer om denne demonstrasjonen blir voldelig eller ikke, men de persone som deltar i den. Her kunne Mohyeldeen Mohammad tatt litt ansvar og ikke gjort slike desperate forsøk på å ro seg unna.

Sannheten har seiret

Photo by Mikhail Nilov on Pexels.com

Man kan nå bekrefte at Nina Karin Mosen har tapt sitt søksmål mot staten. Hun har i lang tid kjempet aktivt mot ekteskapet og like rettigheter for homofile og hetrofile, det er defor med stor glede for folk flest at denne nyheten nå kommer.
Det som er trist opp i det hele er at hun har kastet bort rettsvesenet sin tid på dette tullet og at hun ønskerå anke for å kaste bort tiden enda mer. Håper hun må betale rikelig med saksomkostninger.
Uannsett dette er gledens dag for folk flest. AMEN

Pastor Trond

Studier i stripping

Photo by Pixabay on Pexels.com

Vi har i den senere tid fått gleden av å le av kvinnegruppen Ottar her i Bergen etter deres moralske korstog mot en den nye strippeklubben her i Bergen.

Jeg skulle likt å sett reaksjonen på dem hvis universitetet i Bergen ( UIB) hadde gjort det samme som universitetet i Leeds  der man ønsker å forske på fenomenet. Nå har jo selvfølglig moralistene i Leeds også kommet med kritikk, noe jeg finner helt uforstålig.

Man fremstiller det som om at dette burde være drømme jobben for kåte menn som vil  kaste bort skattebetalerenes penger, noe jeg mener ikke stemmer. Dette handler om seriøs forskning på noe som er et fenomen og en kultur. Selv om man ikke liker det så kan man ikke begrense forskningen av den grunnen. Skal man slutte å forske på ting som enkelte sarte sjeler finner umoralske? Håper at universitet i Leeds tør å ha litt baller i denne saken.

Pastor Trond

I fengsel for å være homo

Disse to homofile risikerer 14 års fengsel. Årsak: De forlovet seg.

Så hvorfor vekker ikke dette reaksjoner blandt kristne som ikke liker homofile? De kritiserer jo muslimer for å ikke like homofile? Kan det være at Malawi ikke er så muslimsk så derfor er det ikke så farlig at de bryter menneskerettighetene? Hadde bare landet vært styrt av en muslimsk mullah så hadde vi nok fått sett engasjament.

Pastor Trond

NRK flytter homsesatire etter foreldreklager

Photo by Burak Kebapci on Pexels.com

Den animerte satireserien om homofile «Rick og Steve» må flyttes etter klager fra foreldre. Barn oppfatter nemlig serien som barne-tv.

Det at foreldre ikke klarer å holde orden på hva sine barn ser på, men heller hyler til NRK er jo allerde en kjent sak. Siden barn tar skade av så mye så vil jeg en ende lenger forbudsite over hva man ikke skal sende tidlig på kvelden.

– Vekkelsepredikanter: At man skal hylle ut om verdens styggdom og helvete kan skremme barn som fortsatt er våkne. Dette bør flyttes til sent om kvelden

– Nyhetene: dette kan jo skade stakkars barn. jo med de vet om verden jo mer kan de ligge å gruble når de skal legge seg til å sove.

– Politikk: fokus på vanskelige ting kan være skadelige for barn. Derfor bør de skånes mest mulig fra aviser og annen virkelighetsbeskrivelse.

– Farlige bilder: All bilder av nakenhet, sex og annen styggdom bør låses inne eller hindres i at små stakkars uskyldige barn får se.

Listen kunne vært uendelig lang, men jeg tror at dere atr poenget nå.

Pastor Trond