Til Sak mot hva Monsen

Photo by Ketut Subiyanto on Pexels.com

At kristenblogg er drevet av en slag religiøs paranoia når det kommer til den nye ekteskapsloven. Siste innlegg i bloggen deres går veldig mye innpå det samme som det svar innlegget jeg hadde mot oppgulpet til Nina Karin Monsen i Ba for en stund siden. Derfor velger jeg å legge ut innlegget her. Velbekomme

I BA den 9 juli fortsetter Nina Karin Monsen med sine anklager mot homofile og de rødgrønne fordi hun atter en gang har tapt i sin kamp mot at homofile skal få gifte seg. Høyesterett har nå gitt henne endelig avslag i hennes søksmål, noe som selvsagt er politisk motivert, ifølge Monsen selv. Men hva skal egentlig til for at Monsen skal forstå at hun ikke har noen sak og at det ikke er opp til domstolene å overprøve demokratiske vedtak?

I sin kamp mot like rettigheter fremstiller hun det nærmest som at homofile sine forhold er annenrangs og det hele er et resultat av sosialismen — et ord som hun ser ut til å bruke om alle som ikke deler hennes verdivalg her i livet.

Ifølge Monsen er ekteskap bygget på heterofili, familie og kristendommen, men hva med de som ikke gifter seg kristelig? Er ikke deres ekteskap tuftet på gode verdier? Setter ikke disse mennesker familien like høyt? Er ikke heterofile jøder, buddhister, muslimer, humanetikere osv. gift etter den samme ekteskapsloven som Monsen?

Hun skriver at de likekjønnede ekteskapene er bygget på homofili, barnemarked og sosialismen. Det første punktet er jo riktig siden homofili dreier seg om kjærlighet mellom to av samme kjønn, men hva har barnemarked og sosialisme med dette å gjøre? Mener hun med det at man snarest bør oppheve enhver form for adopsjon og kunstig befruktning for alle? Eller er dette kun et marked når det gjelde omtaler av homofile? Og hva har egentlig sosialisme å gjøre med dette? Er Per Kristian Foss fra Høyre plutselig blitt sosialist fordi han lever med en annen mann? Eller er homofile fra Senterpartiet, Venstre pluss en rekke andre partier plutselig blitt sosialister fordi de er for denne loven og lever i et ekteskap med en av samme kjønn? Under McCarty tiden i USA på femtitallet ble alle som ikke var politisk spiselige fremstilt som enten kommunister eller sosialister. Det samme gjør Tea Party-bevegelsene i USA i dag, og det kan se ut som om at denne tradisjonen har blitt arvet av Monsen og hennes støttespillere her i Norge. Jeg må bare spørre Monsen — hva er det hun legger i ordet ‘sosialist’?

Problemet til Monsen er at hun ikke ser det faktum at det ikke finnes flere ulike ekteskapslover, men kun en. Dagens ektefeller har ikke blitt fratatt noen rettigheter. Det som har skjedd er at en ny gruppe har fått de samme rettighetene. Hvorvidt Monsen ikke liker at homofile gifter seg og at hun finner disse menneskene uverdige er ikke en sak for norske domstoler. Å beskylde dem for å være regjeringens håndlangere er derfor til de grader usaklig og uverdig. Har noe egentlig blitt endret i ditt ekteskap, Monsen? Er det slik at du og dine verdier og følelser ovenfor andre mennesker skal bestemme hvorvidt de skal få de samme rettighetene som resten av befolkningen?

Monsen mener at hennes motiver mistenkeliggjøres, og at det er på grunn av at hennes tilhengere ikke liker homofile ekteskap. Er det kanskje så rart? Det er jo Monsen selv som har fremstilt dette som en verdikamp der de homofile nærmest ødelegger ekteskapet. Her er noen sitarer Monsen selv har kommet med. Les dem og bedøm selv hvorvidt man kan mistenkeliggjøre Monsen og hennes tilhengere sine motiver.

Om debatten om ekteskapsloven:

?Trakasseringen er allerede synlig. Regjeringens fortropper ved alle motdemonstrasjoner, LLHs aktivister, har en vulgær og aggressiv uttrykksform. De håner og sjikanerer kristne i alle aldre, bruker obskøne underlivsbevegelser, fingeruttrykk og gutturale skrik som kommer de rett fra Dovregubbens hall. Det virker som om de demonstrerer for pornoindustrien og prostitusjonens utbredelse. Demoner tiltrekker seg såkalte casuals. ? (Aftenposten 7.6.08)

Om sæddonorer:

?Å avgi sæd kan være et narsissistisk kick. Mannen erobrer verden, ingen oppgaver, ingen plikter, ingen rettigheter, ingenting, men masse barn. En slik manns personlighet ligner femtekolonnisten eller krigsvoldtektsmannen som gjør fiendens kvinner gravide. Normale menn vil kjenne skam om de har oppført seg som en avlsokse. Narsissister skammer seg aldri. Narsissisme kan være arvelig.? Klassekampen, 4.6.08

Monsen vil bruke menneskerettighetsdomstolen til Strasbourg til å forsvare hennes kristenkonservative livssyn. Høyesterett tok til fornuft her. Jeg både håper og tror at domstolen i Strasbourg er like fornuftig. Verken Norge eller Europa er et presteregime der religion skal bestemme hvorvidt folk flest skal få sin grunnleggende rettigheter oppfylt eller ikke.

Pastor Trond

Pornokirke skal hjelpe Pornoavhengige

Photo by cottonbro on Pexels.com

Når jeg leste denne nyheten hadde jeg de te håp at dette skulle være en kirke der man hadde åpnet for alternative gudstjenester, men den gang ei. Her skal pornoavhengige få hjelp, som om de trenger noe hjelp så overhodet?

Det de eventuelt trenger hjelp til er at de må vite at porno ikke er virkelighet. Du får ikke avsuging av sykepleieren på sykehuset ei heller er det de færreste som godtar anal sex i full offentlighet. Men jeg ha såpass tro på mennesker at jeg antar at de vet dette allerede. Så hva er det da de virkelig trenger hjelp til?

Vel jeg ser tre ting.

1: Evnen til å slutte å skamme seg Over at de er glad i å se på andre ha sex

2: At å delta er mer morsomt å delta enn å se på

3: At det kanskje er på tide å få seg en kjæreste eller en sex partner

Ingen av disse rådene vil vel denne kirken ta til seg, men kanskje deres såkalte lidende ofre burde.

Pastor Trond