10 Liberale bud

Venstre representanter mener partiet må få en tydeligere profil i viktige liberale saker.

Venstre må bli flinkere til å tydeliggjøre sin politikk og ikke komme med vage formuleringer sier Venstrepolitikerne Anders Skoglund og Trond Wathne Tveiten. Derfor fremmer de to endringsforslag til Venstres program innenfor disse områdene:

Narkotika
? Venstre bør gå entydig inn for å legalisere svakere narkotiske stoffer. Flere av disse stoffene har ikke større skadeeffekt enn alkohol og har beviselig en lindrende effekt for mennesker med både psykiske og somatiske lidelser. I første omgang bør mennesker med helseplager få feks. canabis på resept.

EU

– Ja til EU eller nei til EØS. Venstre bør ta steget ut og si ja til å være med i et forpliktende og historisk samarbeid i Europa. Finanskrisen i Europa er ikke et argument for at vi trenger mindre samarbeid, tvert imot. Hvis Venstre atter en gang skulle finne på å si nei så bør man også si nei til EØS. Det finnes ikke noe logikk i å si ja til medlemskap uten stemmerett som en erstatning for å si ja til et EU medlemskap der vi har full innflytelse.

Vielser

– Staten bør ikke ha monopol på vielser. Det at noen religiøse samfunn ikke ønsker å vie homofile og skilte er ikke god nok grunn til å nekte trosamfunn og andre å vie brudepar. Alle som oppfyller noen grunnleggende kriterier må få lisens til å kunne vie mennesker som ønsker å inngå ekteskap.

Alkohol

– Kommunene bør selv få bestemme salgstider for alkohol både fra butikk og utesteder uten å måtte forholde seg til statlig fastsatte makstider. Idag kan en kommune bestemme at alkohol ikke skal selges i kommunen i det hele tatt, da bør den også få bestemme at det kan skjenkes døgnet rundt.

– Hjemmebrenning til egent bruk bør legaliseres (og salg fra gårder, microbryggerier osv)

Andre viktige punkter:

– Forbudet mot proffboksing bør oppheves.

– Norsk tipping sitt monopol bør oppheves.

– Casinovirksomhet i kontrollerte former bør legaliseres.

– Kongedømmet bør avikles og vi bør heller få en folkevalgt president.

– Verneplikten bør ikke være grunnlaget for vårt stående forsvar, et hel-profesjonelt forsvar må innføres.

Følg Trond Wathne Tveiten på Facebook

Følg Anders Skoglund på Facebook