Pave Frans (76) bryter med flere av Vatikanets tradisjoner. Eller?

Dagbladet skriver: Helt siden argentinske pave Frans (76) overtok som leder av Den katolske kirke 13. mars i forrige måned, har han gjort noen svært utradisjonelle valg.

Han kunne ha bruttt enda en tradisjon til. nemlig den tradisjonen den katolske kirke har for å beskytte pedofile overgripere og hindre at deres egne forbrytere blir straffet. Han kunne også ha tatt et oppgjør med de forbindelsene kirken til tider har hatt med mafian pluss bed om unnskyldning for alle de Nazi forbryterene den katolske kirke hjalp med å slippe unna etter 1945.

På toppen av dette så ser han ut til å fortsette med de samme synet på prevansjon og homofili. Dette er ikke fremsrkitt, men same shit new wrapping.

Følg oss på facebook.