Om Pastor Trond

Grønn og liberal med håp om å bli Norges første president.

Hvilke avkristning?

Photo by Lucas Pezeta on Pexels.com

Av og til glemmer jeg å poste innlegg jeg har skrevet. Innlegget til Espen Ottesen er litt gammelt, men jeg velger allikevel poste mitt svar.  

Det er alltid interessant å lese konservative kristne som Espen Ottesen sine tanker om samfunnet selv om jeg stort er uenig.  I motsetning til konservative kristne syntes jeg faktisk verden går fremover på rekke l felt. Fortiden som de vil tilbake til var ikke så vakker som de fremstiller og mange av de verdikampene de har tapt har fått menneskeheten fremover.

Ottesen er bekymret på hvor menneskesynet er på vei, men hva er han redd for? At hans meninger er i mindretall? Konservative har klaget på dette før som blant annet når kvinner fikk stemmerett, når feminister marsjerte i gatene, når homofile endelig fikk gifte seg osv. Alt ser ut til å bli verre ifølge dem men de egentlig er lei seg for at de har mistet mye av sin definisjonsrett.

Konservative kristne er i mindretall i dag, men det skylder ikke avkristning slik Ottesen hevder, men rett og slett til at folk har gått tilgang til mer informasjon og er bedre utdannet. Når informasjon blir tilgjengelig og folk stiller spørsmål ved autoriteter så mister kristen konservative sin makt da det eneste de har en menneskehet gammel religiøs bolk fra Midtøsten å vise til.

Ordet som både Ottesen og andre ofte gjentar til det kjedsommelig er ordet avkristning. Det drives en avkristning av samfunnet sier de, men hva mener de egentlig med det? Mener de at det skal være vise lover som skal være skrevet i stein basert på deres religion og de skal vare til evig tid?

 Det koster å være konservativ sier Ottesen? Nå vet han hvordan store grupper i samfunnet har følt det gjennom årene da konservative lagde lover og forbud basert på deres religion, mens de frøs eller alle som var annerledes ut av samfunnet eller i verste fall puttet de i fengsel.  Ottesen og hans meningsfeller trenger aldri eller opplevd eller trengt å frykte dette i Norge. 

Tidligere hadde ikke kvinner de samme rettighetene som menn, det å tro på andre religioner har kunne føre til straff eller utstøtelse av det gode selskap, homofili har vært forbudt og straffbart osv. Listen er lang. Disse lovene er nå takk og pris endret, noe jeg kan forstå at Ottesen og andre kristenkonservative ikke er begeistret for. Men hva slags vanskeligheter har kristenkonservative kristne det egentlig i dagens samfunn, utenom at meningene deres ikke lenger vinner frem og at de blir kritisert? Måten de har behandlet andre på og hva de har utsatt andre for er noe de aldri vil oppleve eller måtte kjenne på kroppen. De vil aldri bli fengslet fordi de tror på noe annet, de vil aldri miste jobben eller bli diskriminert på arbeidsmarkedet og de vil heller måtte risikere stort når de står frem med sine meninger. Nå skal det være sagt retten til å ytre seg er ikke det samme du har rett til å bli motsagt.  

Det koster sikket å være konservativ, men tenk på alle de kostnadene mennesker før deg har måtte betale for å kjempe igjennom sine rettigheter. Det er en kamp verken Ottesen og andre kristenkonsevative i dette landet aldri kommer til å måtte føle på kroppen uansett hvor upopulære deres meninger er.

Følg oss på facebook