Reorientering av kristnes holdninger

Photo by Mayu on Pexels.com

Reorientering er en fantastisk greie som mange kristne miljøer forfekter som den reneste halleluja-løsning på den syndige homofile sexualiteten. De har sogar sin egen nettside for nettopp dette med reorientering. Til Helhet heter den siden og der står det på forsiden:

et tverrkirkelig kontaktforum som vil holde fram det positive syn på seksualitet og samliv som Bibelen beskriver. Forumets virksomhet er basert på overbevisningen om at Bibelen gir autoritativ veiledning i hva som er kristen tro og kristent liv. Mennesket er skapt som mann eller kvinne, og ekteskapet mellom én mann og én kvinne er den rette og gode ramme om det seksuelle samliv og det etiske grunnlag for kontaktforumets arbeid.

Nå er det ikke den homofiles sexualitet som trenger en reorientering, det er disse «nestekjærlige» kristne som trenger å reorientere sitt syn på mennesker og menneskers liv og sexualitet. Mennesker er ikke en homogen gruppe der en type sexualitet og en måte å leve på er den eneste rette. Menneskets sexualitet er mangfoldig og alle er like naturlige som den heterosexuelle.

Det vi trenger er å reorientere disse «nestekjærlige» kristne menneskene til å virkelig skjønne hva nestekjærlighet går ut på…

Skrevet av Knut Stian Olsen og også publisert i Min Mening

USAs moralpolitikk

Photo by Pixabay on Pexels.com

Amerikansk moralpolitikk er en latterlig affære. En statsadvokat i nettopp USA risikerer opptil en måned i fengsel og opptil 2000 norske kroner i bot for å ha spradet rundt i bare nettoen på kontoret. Selv om kontorlokalene var tomme og mannen altså var alene så blir han siktet for usedelig oppførsel skriver Aftenposten.

Selv ikke når du er helt alene har du altså lov til å kle deg naken i «frihetens fyrtårn» – Amerikas forente stater. Det er helt latterlig hvor mye amerikanske myndigeter legger i sin jobb med å kneble sin egen befolknings frihet. Likevel kjører de på med sin propaganda om at USA er «the land f the free»…

Nei USA ligner nå mer og mer totalitært land hvor borgernes frihet kun gjelder for den gyldne kristne middelklassen. Alle andre som ikke passer inn i dette stereotypiske mønsteret skal straffes for de utroligste ting…


Skrevet av Knut Stian Olsen

Narkotika er digg å bruke

Ecstasy er bare fantastisk, sa BBC-komikeren Graham Norton og ikke overraskende er narkomotstandere på banen og sier: «Vi er forferdet. Det er vanvittig at noen sier noe slikt»

Jeg synes ikke det er det minste vanvittig at noen tør å stå frem og fortelle hvordan det egentlig er å ta narkotika. Det er nemlig et faktum at ecstasy gir en deilig følelse og at ikke motstanderne av narkotika tar det inn over seg betyr at de taper kampen mot nettopp narkotika. Folk skjønner at de juger når de kommer med skremselspropaganda uten rot i virkelighetens verden og da blir de ikke tatt så seriøst som de kanskje burde (eller kunne) ha blitt.

Ja, narkotika er farlig, men hvis de som jobber mot narkotika hadde vært litt realistiske i sin argumentasjon så hadde de antakelig kommet litt lenger enn det de gjør nå. Pekefingermentalitet fungerer dårlig når det gjelder å forebygge rekrutering til narkotika. Riktig informasjon virker mye bedre.

Ecstasy er digg å bruke, amfetamin er digg å bruke, kokain er digg å bruke – osv osv. Når organisasjonene som jobber mot narkotika tar dette faktum inn over seg vil deres jobb bli mye mer effektiv og virkningsfull ovenfor rekruteringsgrunnlaget til disse stoffene…


Kilde: http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article1487380.ece


(Skrevet av Knut Stian Olsen)